Lidt om os selv

lidt-1

I sommeren 2007 opstartede vi Hessellunds Dexter.

Ca. 12 år tidligere så vi denne race på Landsskuet i Herning, og siden den gang havde det været et højt ønske at få en besætning af denne lille og skønne race.

Nu var muligheden der endelig, med græsmarker de rigtige steder o.s.v.

Det var vort ønske at have køerne tæt på gården, så vi har mulighed for at følge med i deres dagligdag.

Svend er uddannet landmand og passer selv det hele. Tidligere har vi haft malkekøer, de blev solgt i 2008. Derefter havde vi Simmental og fedekalve i nogle år. Nu har vi kun Dexterne.

I 2015 bortforpagtede vi en del af jorden.

Jytte var nok den, som var mest interesseret i at få en Dexterbesætning. Efter vi har fået dyrene hertil, er det blevet til en stor fælles interesse.

Vi regner med en besætningsstørrelse på ca. 10 moderdyr + opdræt. Vi venter 8 kalve i 2024.

Lige nu har vi 18 dyr i alt: 7 køer, 2 kvier, 4 kviekalve, 2 tyrekalv, 1 stud, og  2 avlstyre.     

 I 2014 begyndte vi med at inseminere nogle af vore dyr med sæd af pollede tyre. Siden 2016 har vi benyttet vores egne pollede tyre + inseminering. I 2024 vil vi også både inseminere og bruge egne tyre.