Dexterracen

rac

Oprindelse:

Dexterkvæget stammer oprindeligt fra den sydvestlige del af Irland. Ligesom Kerrykvæget stammer det fra den oprindelige vilde irske dværgkvægrace, og i dag er der et tæt slægtsforhold mellem de to racer. Det er vanskeligt præcist at bestemme, hvornår disse små sorte køer først viste sig på scenen, men det er bemærkelsesværdigt, at knogler fra tamkvæg, der blev fundet ved udgravninger af tidlig kristen bosætning i Irland, har samme størrelse som den moderne Dexter. Disse fund peger på eksistensen af meget små køer for mange hundrede år siden.

Dexteren er verdens mindste kvægrace med en gennemsnitlig vægt på 300-350 kg for en ko. Dyrene er yderst hårdføre og kan uden problemer gå ude året rundt selv under de værste klimatiske engelske forhold. Dexteren er p.g.a. dens vægt god til afgræsning af såvel engarealer som naturplejer generelt. Deres evne til at tilpasse sig varierende og ekstreme klimatiske forhold og forskellige driftsformer er forbavsende, og de er faldet godt til i de fleste dele af verden. Dyr er blevet eksporteret til lande i alle verdensdele.

Racen kom til Danmark i 1986 som kødkvægrace. 2007 var der 1885 dyr og pr. 01.01.2024 var der registreret 4838 dyr.